Exposita

Vår verksamhet


Exposita är ett kunskapsföretag som stödjer företag och organisationer i arbetet med riskanalyser och riskprevention genom att möjiggöra att risker kan förutses, förebyggas och förhindras så att personer och företag eller organisationer kan undvika att bli utsatta för olika typer av angrepp.

Inom områdena riskbedömning och riskhantering avseende stalkning erbjuder vi olika typer av stöd för att förebygga och förhindra våld från potentiella stalkare mot enskilda såväl som mot företag eller organisationer.


  • Kunskapsspridning om stalkning
  • Utbildning på olika metoder för att bedöma risk för våld
  • Experstöd och handledning i specifika ärendenInom området informationssäkerhet erbjuder vi konsulttjänster med fokus på ledning och styrning.


  • Risk och sårbarhetsanalys
  • Ledningssystem
  • Granskning
  • Expertstöd

Exposita AB

Säte: Örebro Län, Örebro  kommun

Organisationsnummer: 559012-9259

Företaget är godkänt för F-skatt


info@exposita.se